Dine mål, dine resultater. Hvordan ønsker du at bruge sproget? Med udgangspunkt heri, vil vi sammen definere dine personlige sproglige mål. Vi starter med en behovsanalyse og en samtale, som danner baggrund for kurset. Jeg har lang erfaring med det. Mit mål er at dit/jeres sproglige niveau og sproglig/kommunikativ kompetence flytter sig uanset udgangspunktet. Derfor har jeg konstant fokus på dig/jer og den måde du/I lærer på, løbende vurderer og evaluerer. Effektivitet, struktur og fleksibilitet er vigtige nøgleord.

Det er intensivt, men sjovt og varieret. Kurset fokuserer især på mundtlig kommunikation og aktiv brug af sproget. Samtidig forbindes sprogundervisningen med relevante kulturelle forhold. Du vil få hjælp og sparring til dit kendskab til italiensk og Italien

Skal du starte på et kursus eller på individuel sprogtræning?

KURSER.  Italiaviva tilbyder skræddersyede kurser i italiensk, både som ene- og gruppeundervisning, for enkeltpersoner og/eller virksomheder. Der tilbydes:

  • BEGYNDER
  • BRUSH-UP
  • BUSINESS ITALIENSK
  • PROFESSIONEL KOMMUNIKATION
  • PRIVATE sprogkurser på alle niveauer. Eksamensforberedelse – gymnasium og universitet. Fagspecifikke kurser: kunst, litteratur, kultur og samfundsforhold
  • FAGSPECIFIKKE sprogkurser for private og virksomheder med italienske leverandører eller samarbejdspartnere. Desuden, vejledning om kulturelle og samfundsmæssige forhold i Italien

Tempo og indhold i kurset tilpasses deltagernes behov. Italiaviva bruger den europæiske referenceramme for sprog, CEF niveauer (Common European Framework). A Basisniveau.B Mellemniveau. C Avanceret niveau.